Du är viktig!

Långt ut på landet i Ukraina finns två barnhem som är i behov av stora hjälpinsatser. Många av barnen är föräldralösa eller har bara en förälder. Andra kommer från fattiga hem, där föräldrarna inte har råd att ha sina barn hemma. En del av barnen är dessutom mentalt skadade. Ingen av dem har kläder på sig, som är deras egna.

 

Vilka står bakom?

Ukrainahjälpen bedrivs av kristna från olika kyrkor, som vill dela med sig av Guds kärlek och hjälpa fattiga och sjuka barn i Ukraina.

Hur hjälper vi?

Vår verksamhet går ut på att ekonomiskt stödja fadderfamiljer i Ukraina, genomföra hjälpsändningar, bedriva evangelisation och arrangera sommarläger.

 

Vilka hjälper vi?

Vi hjälper familjer med barn, ensamstående, föräldralösa, handikappade m.fl. Vi stödjer två olika barnhem. Ett i Star Basan med ca 140 barn och ytterligare ett, som ligger 2 km längre bort i den lilla oansenliga byn Timki. Här finns ca 90 barn, varav de flesta är något mentalt skadade.

Här är två av våra fadderbarn.

Barnhemmet i Star Basan

Många av barnen som bor i barnhemmet i Star Basan är helt föräldralösa eller har bara en förälder. De andra barnen kommer från fattiga hem, där föräldrarna inte har råd att ha sina barn hemma. Dessa är helt utelämnade till andra människors omtanke. Ca 140 barn bor här under usla förhållanden. Inte ens kläderna de har på sig är deras egna.
 

Så här ser diskutrymmet ut på barnhemmet i Star Basan.

Fakta om Star Basan

Byn har ca 1500 invånare och ligger 10 mil öster om Kiev. Regionen, som Star Basan ligger i, räknas inte till Tjernobylzonen. På grund av detta tycks omvärlden ha glömt bort dem.
Vägen till Star Basan är nästan oframkomlig med bil. Troligen är detta anledningen till att barnhemmet aldrig tidigare fått någon hjälp från utlandet. Det stöd som den ukrainska staten ger, räcker i princip bara till inköp av mat och löner till de anställda.

Sommarläger för barn

20 st barn med ledare från Ukraina får möjlighet att komma till natursköna Hallaryd, vackert beläget vid Helge å i södra Småland. här får barnen näringsrik mat, frisk luft, bad, lek, bibelundervisning och mycket kärlek. Läger i Ukraina planeras framöver.
 

Klädinsamling

Vi tar emot kläder, skor, filtar, husgeråd, verktyg, hygienartiklar, lakan, handdukar, leksaker m.m.
Det som skänks måste vara helt och rent!
Insamlingslokalen är öppen:
Första söndagen i månaden, kl 12.30 - 13.30
Vi finns på Dammvägen 6, Hallaryd, i en stor lada.
Klädinsamlingen stänger 1/5 för att åter öppna 1/11.
 

Fadderfamiljer

För 100 kr och uppåt i månaden kan en familj få värdefull hjälp till inköp av mat och kläder. Pengarna betalas in till vårt postgirokonto och märks med familjens namn. Pengarna går oavkortat till familjen. Du själv får fotografi och information om "din" familj.

 

Bildvisning och information

Beställ gärna tid för en visning av diabilder från vårt hjälparbete i Ukraina. Vi ger då mera ingående rapporter om vårt missionsarbete.

Här kan du nå oss:

Ansvarig för Ukrainahjälpen i Betelkyrkan, Hallaryd:
Mickael Ström
Pl 7819
343 96 HALLARYD
Mobil 070- 376 01 06

Kontaktperson i Betania, Sk. Fagerhult:
Tommy Brorsson
Landshövdingevägen 28
286 72 ÅSLJUNGA
Tel. 0435-460424

E-post: tommy-brorsson@telia.com


Kontaktperson i Korskyrkan, Örkelljunga:
Peter Landin
Bödkaregatan 11
286 31 ÖRKELLJUNGA
Tel. 0435- 502 43
Mobil 0708- 94 38 95
E-post: landin@beta.telenordia.se
 


TILLSAMMANS KAN VI HJÄLPA FLER!
BETELKYRKANS POSTGIRO: 77 70 12- 6

OBS! Verksamheten bygger på helt ideella arbetsinsatser.
 
Jesus säger: "Det du har gjort
för en av mina minsta, det har
du gjort för mej."
(Matt 25:40)